Resultater

Resultater på denne siden vil ikke bli vedlikeholdt etter 18. August 2018. Alle offisielle resultater, herunder finaleresultater, er lagt inn på de aktuelle konkurransene på www.skyting.no !

Klikk her for å se live skiver

Silhuett pistol

Fin pistol

Fri pistol

Standard pistol

Grov pistol

Hurtig – Finpistol

Hurtig – Grovpistol

Resultatlistene oppdateres live ved gjennomførelse av stevne.

Premiering

Premiering i alle NM øvelser er pengepremier etter premietabell. 
Premiegrunnlaget vil bli fastsatt senere.
Se tidsplan for oversikt over premieutdeling